22:47 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
واحدهای مسکونی "ثبهساز" به فروش رفت

1400/06/29 11:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

واحدهای مسکونی "ثبهساز" به فروش رفت

شرکت بهساز کاشانه تهران از نتایج برگزاری مزایده خبر داد.

به گزارش نماد برتر، شرکت بهساز کاشانه تهران از نتایج برگزاری مزایده خبر داد.


بر این اساس این شرکت اعلام کرد؛ مزایده واحد مسکونی پروژه‌های اینانلو و لادن برگزار و بر اساس نتایج به دست آمده ردیف دو آگهی لادن و ردیف یک و سه آگهی اینانلو به فروش رسید.