08:13 | چهارشنبه 31 شهريور 1400
Research Analysis Debriefing Day
عرضه عمده ۶ درصد سهام مدیریتی غیرکنترلی "حرهشا ۴"

1400/05/11 14:40

چه خبر از نمادهای بورسی:

عرضه عمده ۶ درصد سهام مدیریتی غیرکنترلی "حرهشا ۴"

سهام شرکت رهشاد سپاهان به صورت عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی عرضه می‌شود.

به گزارش نماد برتر، سهام شرکت رهشاد سپاهان به صورت عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی عرضه می‌شود.


بر اساس این گزارش، تعداد ۱.۰۲۰.۳۴۲ سهم معادل ۶/۸ درصد از سهام شرکت رهشاد سپاهان به طور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به فروش می‌رسد.