05:53 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
فک رهن «خگستر» توسط صاحب خانه!

1400/03/27 15:10

چه خبر از نمادهای بورسی:

فک رهن «خگستر» توسط صاحب خانه!

نماد برتر - ایران خودرویی ها سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری را از رهن آزاد کردند.

به گزارش نماد برتر، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از آزادسازی یا فک رهن سهام سهامدار عمده خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، توثیق سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نزد بانک پاسارگاد توسط شرکت ایران خودرو رفع شده است.


خگستر