05:15 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
174 میلیارد در حساب «کطبس»

1400/03/25 08:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

174 میلیارد در حساب «کطبس»

نماد برتر - تمامی میزان درآمد حاصل‌شده این شرکت از فروش محصول زغال‌سنگ بوده است.

به گزارش نماد برتر، شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری میزان درآمد‌های عملیاتی شناسایی‌شده طی این مدت را مبلغی بالغ‌بر ۱۷۴ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز این مبلغ به ۲۵۶ میلیارد ریال رسیده، درآمدی که شرکت طی این ماه به‌دست‌آمده از فروش محصولات در بازار داخلی گزارش‌شده و میزان سرمایه ثبت‌شده شرکت نیز برابر با ۱۸۵ میلیارد ریال ارائه‌شده است.


بر پایه این گزارش، شرکت زغال‌سنگ نگین طبس در اردیبهشت‌ماه با افزایش درآمد ۱۱۲ درصدی نسبت به ماه گذشته روبه‌رو بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۲۰ درصد رشد را تجربه کرده، همچنین میزان درآمدی که این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه به ثبت رسانده در مقایسه با سال گذشته ۱۵۸ درصد افزایش را به همراه داشته، تمام میزان درآمد حاصل‌شده این شرکت از فروش محصول زغال‌سنگ بوده است.


بر اساس این گزارش صورت گرفته، فروش محصولات کطبس در اردیبهشت‌ماه برابر با ۱۹.۱۶۳ تن اعلام‌شده که نسبت به ماه گذشته ۱۱۱ درصد رشد را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۴ درصد کاهش را به ثبت رسانده، از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۲۸.۲۳۰ تن از محصولات را به فروش رسانده که با افزایش ۱۱ درصدی مواجه بوده، نرخ فروش محصول «زغال‌سنگ» طی این ماه ۹.۰۸۶.۰۵۱ ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲۸ درصد افزایش نرخ داشته است.