00:43 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
افت 80 درصدی قیمت سهام «فاراک»

1400/03/14 12:06

چه خبر از نمادهای بورسی:

افت 80 درصدی قیمت سهام «فاراک»

نماد برتر - سود خالص ناچیز ۴۴۳ میلیارد ریالی در ۶ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰ و نبود بازارگردان برای این سهم بازار، رخدادی است که به نوعی ادامه روند نزولی قیمت سهام «فاراک» را تضمین می‌کند.

به گزارش نماد برتر، در شرایطی که در اواسط مردادماه سال گذشته شاهد ثبت قیمت‌های بیش از ۲.۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم "فاراک" و ارزش شرکتی بیش از ۱۳.۹۰۰ میلیار تومانی بودیم، افت بیش از ۸۰ درصدی ارزش و قیمت سهام این شرکت خود گویای در حال تخلیه بودن حباب قیمتی سهام این شرکت است.


اینکه چگونه سهمی با سود خالص ناچیز ۴۴۳ میلیارد ریالی در ۶ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰ ارزش‌هایی بیش از ۱۳۹.۰۰۰ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده بود از یکطرف و اینکه آیا هیچ بازارگردانی حاضر خواهد بود سهمی را با چنین سودی خریداری کند از طرف دیگر، رخدادی است که به نوعی ادامه روند نزولی این سهم را تضمین می‌کند.


شاید رشد بیش از ۱۱۷درصدی درآمد‌های شرکت در ۶ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از مهمترین آیتم‌های صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت محسوب می‌شود با این وجود نمی‌توان از سهم بالای بهای تمام شده و هزینه‌های فروش عمومی و اداری این شرکت در کاهش درآمد‌های عملیاتی به راحتی عبور کرد.


در نهایت حاشیه سود ناخالص ۱۶ درصدی «فاراک» و افزایش‌های بیش از ۴۴ درصدی هزینه‌های فروش عمومی و اداری در ۶ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰ منجر به تحقق سود عملیاتی بیش از ۶۲۹ میلیارد ریالی شده است.


 


هزینه‌های مالی در حدود ۱۳۷ میلیارد ریالی شرکت و ثبت زیان‌انباشته‌ای بیش از ۵۶ میلیارد ریالی از جمله مهمترین موارد صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت است.