02:10 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
گرانی محصول به «غگرجی» رسید

1400/03/14 11:55

چه خبر از نمادهای بورسی:

گرانی محصول به «غگرجی» رسید

نماد برتر - شرکت بیسکوئیت گرجی مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات را دریافت کرد.

به گزارش نماد برتر، شرکت بیسکوئیت گرجی از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، قیمت انواع بیسکویت ساده، کرمدار و سایر محصولات به میزان ۱.۵ درصد افزایش یافته است.


 


غگرجی