02:14 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
زور «غفارس» به تورم نرسید

1400/03/01 08:20

سرخی زیان روی صورت این لبنی؛

زور «غفارس» به تورم نرسید

نماد برتر - در دو سال اخیر «غفارس» از حاشیه امن خارج شده و با ثبت زیان، مجامعی سرد برگزار می‌کند.


به گزارش نماد برتر، هم اکنون هر سهم شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) در بازار سرمایه حدود 18000 ریال قیمت دارد و ارزش بازار آن بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که در صورت وضعیت مالی شرکت شاهد زیان انباشته 362 میلیارد ریالی هستیم.عملکرد این شرکت لبنی در سال 1399 منتج به زیان خالص 93 میلیارد ریالی شد؛ هر چند که نسبت به سال 1398 میزان زیاندهی 66 درصد افت نشان می‌دهد.همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید، در دو سال اخیر شاهد زیاندهی شرکت هستیم؛ زیانی که می‌توان گفت در نتیجه تورم حاصل شده و هم به جهت افزایش هزینه‌های تولید و هم به جهت کاهش قدرت خرید مردم، موجب کاهش حاشیه امن شرکت‌های لبنی شده است.غفارسحاشیه سود «غفارس» بسیار پایین است؛ حاشیه سود ناخالص سال 1398 نزدیک به صفر بود و سال 1399 با حاشیه سود 6 درصدی فعالیت داشت. به همین جهت، با اندک هزینه عمومی، اداری و فروش شرکت به ورطه زیان می‌افتاد.از نظر تعدادی، بازار فروش محصولات شرکت با افت همراه بوده و تنها به مدد تورم و افزایش نرخ‌های فروش، درآمدهای عملیاتی رشد 36 درصدی را تجربه کرد. این شرکت پیش بینی کرده در سال 1400 با افزایش اندک 5 درصدی، به فروش 7 هزار و 323 میلیارد ریالی دست یابد.سهم صادرات از میزان فروش «غفارس» بسیار اندک است و افزایش سهم بازار فروش داخلی و صادراتی مستلزم تکمیل سبد محصولات تولیدی و افزایش کیفیت است تا بتواند حداقل 20 درصد بازار فروش داخلی را در اختیار بگیرد و بازارهای فروش صادراتی مطمئن و سود‌آور منطقه‌ای توسعه یابد.