05:18 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
لیست ثروتمندترین افراد جهان

1400/02/14 14:01

لیست ثروتمندترین افراد جهان

نماد برتر - نماینده هند از فهرست ۱۰ ثروتمند نخست جهان در ماه آوریل خارج شد.


 به گزارش نماد برتر به نقل از فوربس،  اگرچه شیوع کرونا در جهان تاکنون منجر به ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها و بیکاری و یا کاهش درآمد چشمگیر بخشی از شاغلان در سطح جهان شده است اما روند افزایش ثروت افراد ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشده که سرعت آن نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر هم شده است. در حال حاضر ۲۷۲۵ نفر در جهان وجود دارند که یک میلیارد دلار و بیشتر ثروت دارند و این یک رقم یک رکورد جدید در تعداد میلیاردرهای جهان محسوب می شود.  در این گزارش با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان آوریل ۲۰۲۱ آشنا می‌شوید:استرالیاثروتمندترین شخص: جینا راین هارترتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل : ۷۱میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۳.۸ میلیارد دلارزمینه فعالیت: معدناتریشثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتسرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۶۰میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۶.۸ میلیارد دلارزمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبولکاناداثروتمندترین شخص: دیوید تامسونرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۳۲میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۳.۹ میلیارد دلارزمینه فعالیت: رسانهچینثروتمندترین شخص: ژونگ شان شانرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۱۴میزان ثروت تا پایان این ماه: ۶۷.۲ میلیارد دلارزمینه فعالیت: صنایع داروییفرانسهثروتمندترین شخص: برنارد آرنورتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۲میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۸۱.۶ میلیارد دلارزمینه فعالیت: برند لوئی ویتونآلمانثروتمندترین شخص: کارل آلبرخترتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۳۴میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۹.۱ میلیارد دلارزمینه فعالیت: خرده فروشیهندثروتمندترین شخص: موکاش آمبانیرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۱۲میزان ثروت تا پایان این ماه: ۷۶.۲ میلیارد دلارزمینه فعالیت: پتروشیمیایتالیاثروتمندترین شخص: جیووانی فررورتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۳۸میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۵.۵ میلیارد دلارزمینه فعالیت: گروه نوتلاژاپنثروتمندترین شخص: ماسایوشی سونرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۳۱میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۴.۳ میلیارد دلارزمینه فعالیت: ارتباطاتروسیهثروتمندترین شخص: الکسی مرادشفرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۴۸میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۲.۷ میلیارد دلارزمینه فعالیت: فلزاتترکیهثروتمندترین شخص: مراد اولکررتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۴۵۹میزان ثروت تا پایان این ماه: ۶.۱ میلیارد دلارزمینه فعالیت: صنایع غذاییانگلیسثروتمندترین شخص: جیمز راتکلیفرتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان آوریل: ۱۱۵میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۶.۶ میلیارد دلارزمینه فعالیت: صنایع شیمیایی