02:19 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
زمان افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی از تجدید ارزیابی + مجمع دو شرکت دیگر

1399/11/28 09:31

زمان افزایش سرمایه ۱۴۸ درصدی از تجدید ارزیابی + مجمع دو شرکت دیگر

نماد برتر- سه شرکت بورسی و فرابورسی زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضا و افزایش سرمایه را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت بهداشتی ساینا با اتمام سال مالی منتهی به آذر، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.


همچنین فنر سازی خاور برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 148 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به مجمع فوق العاده و فارسیت دورود برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.


فنر سازی خاور(مجمع فوق العاده): ساعت 11 روز یکشنبه 10 اسفند در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت محورسازان ایران خودرو


فارسیت دورود(مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم): ساعت 13 روز چهارشنبه 6 اسفند در دفتر مرکزی واقع در خ بهشتی، خ صابونچی، پلاک 24


ساینا: ساعت 10 روز شنبه 9 اسفند در هتل المپیک