17:39 | شنبه 4 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
"دالبر" از ریسک پایین تری برخوردار است

1399/10/24 19:26

نسبت به هم گروهی های خود؛

"دالبر" از ریسک پایین تری برخوردار است

نماد برتر- P/E سهم شرکت البرز دارو ۱۴.۲۱ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۲.۲۲ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر،  سود خالص "دالبر" شرکت البرز دارو در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ یک هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲۴ درصدی داشته است.


 


 سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۷۱۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۰ درصدی داشته است.


 


میانگین ۳ ساله سود نقدی شرکت البرز دارو برابر ۱۰۹۳ ریال است و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۱,۲۱۰ ریال است که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۹۰ درصد است.


 


بازدهی یک ماهه سهم منفی است ولی سه ماهه و یک ساله سهم مثبت است.


 


براساس اطلاعات مالی شرکت البرز دارو ، P/E سهم ۱۴.۲۱ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۲۲.۲۲ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.