17:54 | شنبه 4 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی سهم دارای صف خرید از سود انباشته

1399/10/24 09:10

برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی سهم دارای صف خرید از سود انباشته

نماد برتر- شرکت بورسی و دارای صف خرید از برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی از محل سود انباشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت پارس سویچ که در جریان معاملات دیروز سه شنبه با رشد 2.6 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو بود از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 140 درصدی از محلی جذاب خبر داد.


 


براین اساس، "بسویچ" درصدد است سرمایه فعلی را از 100 به 240 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال و صرف تامین منابع مالی طرح تولید کلید تب چنجر خواهد شد.