02:10 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
نکات لازم برای داشتن یک پرتفوی مناسب

1399/10/20 12:00

مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه:

نکات لازم برای داشتن یک پرتفوی مناسب

نماد برتر- برای تعیین پرتفوی مناسب برای هر شخص، باید یک سری موارد را حتما مدنظر داشت.

به گزارش نماد برتر- کوروش شمس، مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه با ارائه نکاتی در خصوص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی ، گفت: برای تعیین پرتفوی مناسب برای هر شخص باید یک سری موارد در نظر گرفته شوند که مهم ترین نکته، سن آن شخص است.


وی گفت: درجه ریسک پذیری در سنین مختلف متفاوت است و با در نظر گرفتن سن می توان متوجه درجه ریسک پذیری افراد شد.


 


شمس ادامه داد: مورد بعدی شغل افراد است و بررسی این نکته است که آیا سرمایه گذار عایدی ماهیانه دارد یا خیر. نکته بعدی، جریانات نقدی است که شخص سرمایه گذار آیا از سرمایه خود انتظار دارد که در حین دوران سرمایه گذاری سود دریافت کند یا در پایان دوره سرمایه گذاری .


 


مدیرعامل شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که باید توجه داشت سرمایه گذار چه مبلغ و در واقع چه بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری می کند.


 


وی ادامه داد: جمیع این موارد می تواند به اضافه بررسی افق دید سرمایه گذاری که شامل کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می شود می تواند درجه ریسک پذیری افراد را نسبت به پرتفو مشخص کند.