02:39 | يكشنبه 5 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
نسبت های مالی مهم "شپاس" کاهشی شد

1399/09/12 15:37

در ۶ ماهه نخست سال؛

نسبت های مالی مهم "شپاس" کاهشی شد

نماد برتر- شرکت نفت پاسارگاد در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته، کاهش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی، کاهش ۷۷ درصدی سود عملیاتی، کاهش ۶۴ درصدی سود خالص، افزایش یک درصدی دارایی‌ها و کاهش ۱۳ درصدی سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس اطلاعات صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)، سرمایه شرکت نفت پاسارگاد برابر با ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است. این شرکت ۲ هزار و ۴۰۰ برگه سهم منتشر کرده است.


 


همچنین، درآمدهای عملیاتی "شپاس" در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۱۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال است.


 


برآورد مقدار فروش این شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان۹۴۵ هزار و ۱۹۹ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد ۸۱ درصدی پیش بینی شده است.


 


ترکیب سهامداران عمده شرکت نفت پاسارگاد عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (۵۰.۴۱ درصد) و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (۴۱.۶۹ درصد)


 


نکات با اهمیت گزارش شرکت نفت پاسارگاد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


کاهش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی


 


کاهش ۷۷ درصدی سود عملیاتی


 


کاهش ۶۴ درصدی سود خالص


 


افزایش یک درصدی دارایی‌ها


 


کاهش ۱۳ درصدی سود انباشته


 


کاهش ۶ درصدی حقوق مالکانه


 


کاهش حاشیه سود خالص از ۸.۱۴ درصد به ۴.۱۳ درصد


 


کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۰.۲۱ درصد به ۴.۷۰ درصد


 


کاهش بازده دارایی از ۲۵.۰۹ درصد به ۱۰.۷۵ درصد


 


کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۷۱.۵۱ درصدی به ۲۶.۹۷ درصد