02:45 | يكشنبه 5 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان تولیدی شدند

1399/09/04 12:43

بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان تولیدی شدند

نماد برتر- بیش از ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان‌ به مرحله تولیدی نوع یک و دو نایل شدند.

به گزارش نماد برتر-  شرکت‌های دانش‌بنیان به چهار بخش "تولیدی نوع یک"، "تولیدی نوع دو"، "نوپای نوع یک" و "نوپای نوع دو" تقسیم می‌شوند و از میان ۵ هزار و ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان ایجاد شده در کشور تا کنون بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان موفق شده‌اند به عنوان شرکت تولیدی نوع یک و دو شناسایی شوند.


 


جایگاه اول به شرکت‌های دانش‌بنیانی تعلق دارد که محصول دانش‌بنیان آنها توانسته است بالاترین رده را کسب کند و بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلف به عنوان شرکت دانش‌بنیان تولیدی نوع یک شناسایی شده است.


 


بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، جایگاه دوم نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع دو تعلق دارد.