16:07 | چهارشنبه 12 آذر 1399
Research Analysis Debriefing Day
سهامداران دو بانک و دو شرکت سیمانی به مجمع فراخوانده شدند

1399/09/01 12:48

سهامداران دو بانک و دو شرکت سیمانی به مجمع فراخوانده شدند

نماد برتر- دو بانک انصار و قوامین به همراه دو شرکت سیمانی زمان برگزاری مجمع فوق العاده، عادی بطور فوق العاده و سالانه را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، دو بانک انصار و قوامین برای تصویب ادغام در بانک سپه به مجمع فوق العاده و برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 95، 96 و 97 به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.


 


همچنین دو شرکت سیمان دشتستان و سیمان کردستان با اتمام سال مالی منتهی به شهریور، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.


 


بانک انصار (دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 9 و 11 روز یکشنبه 30 آذر در خیابان مطهری، باشگاه بانک سپه


 


بانک قوامین(چهار مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت8، 9 ، 10 و 11 روز یکشنبه 19 آذر در خیابان مطهری، باشگاه بانک سپه


 


سیمان دشتستان: ساعت 10 روز یکشنبه 9 آذر در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان نهم، پلاک 22


 


سیمان کردستان: ساعت 10 روز شنبه 8 آذر در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا سابق)، خیابان نهم، پلاک 22