05:24 | چهارشنبه 5 آذر 1399
Research Analysis Debriefing Day
دست پر «حپارسا» در مجمع

1399/09/01 09:30

سهامداران این شرکت در جریان باشند؛

دست پر «حپارسا» در مجمع

نماد برتر- رشد بسیار مطلوب سودآوری «حپارسا» در سال مالی 99 سبب شد تا دست هیات مدیره در تقسیم سود نقدی در مجمع سالانه باز باشد.


به گزارش نماد برتر، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان سال مالی منتهی به شهریور ماه دارد و برای سال مالی 99 سود هر سهم 1364 ریالی محقق کرد که در مقایسه با سال مالی 98 رشد جالب توجه 98 درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، درآمدهای شرکت در این سال رشد 38 درصدی داشت و به سبب رشد کمتر بهای تمام شده، سود ناخالص 132 درصد افزایش یافت.حاشیه سود «حپارسا» در سال مالی 98 حدود 14 درصد بود که در سال مالی 99 به 23 درصد افزایش یافت.یک هزار و 898 میلیارد ریال درآمد در سال مالی 99 محقق شد که ناشی از پنج قرارداد بود و مهمترین قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است. نکته قابل ذکر این است که این قراردادها در سال مالی 1400 نیز درآمدزایی به دنبال خواهد داشت.پیش بینی شده در سال مالی آینده از محل این قراردادها بالغ بر 2 هزار و 429 میلیارد ریال درآمد عاید شرکت شود.نکته قابل توجه برای سهامداران «حپارسا» این است که هیات مدیره شرکت تصمیم دارد 90 درصد از سود 1364 ریالی به ازای هر سهم محقق شده را بین سهامداران خود به عنوان سود نقدی تقسیم کند.قیمت سهام «حپارسا» در بازار سرمایه افت شدیدی در مدت اخیر داشت و در حالی که قیمت های بیش از 8000 تومان را لمس کرده بود، اکنون با کاهش بیش از 60 درصدی، در محدوده قیمتی 3100 تومان داد و ستد می شود.