06:20 | چهارشنبه 5 آذر 1399
Research Analysis Debriefing Day
توقف نماد ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی و احتمال دستکاری در یک سهم

1399/09/01 08:54

قبل از شروع معاملات اولین روز آذر رخ داد:

توقف نماد ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی و احتمال دستکاری در یک سهم

نماد برتر- قبل از شروع معاملات اولین روز آذر نماد ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی برای دو ، یک روز و یک ساعت بسته و یک نماد هم مشمول بررسی ظن، دستکاری بازار یا استفاده از اطلاعات نهانی شد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، قبل از شروع معاملات اولین روز آذر که با محدودیت های شدید و سراسری و همراه با نیمه تعطیلی 160 شهر همراه شده نماد شرکت های پتروشیمی‌ خارک‌ ، صنعتی‌ بهشهر ، سیمان‌ دورود، آلومراد ، حمل و نقل پتروشیمی، قند ثابت‌ خراسان‌، پگاه‌ اصفهان‌ به دلیل اعلام رویداد مهم برای یک روز ، سرامیک‌های‌ صنعتی‌اردکان‌ برای دو روز ،  بورس تهران ، بورس کالا ، فجر انرژی خلیج فارس ، مبین انرژی خلیج فارس ، تجارت الکترونیک پارسیان کیش ، نوش‌ مازندران‌ و پاکدیس برای یک ساعت بسته شد.


 


همچنین نماد معدنی‌ دماوند با توجه به وجود ظن، دستکاری بازار یا استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات تا 5 آذر جهت بررسی بیشتر متوقف شد.