05:51 | چهارشنبه 5 آذر 1399
Research Analysis Debriefing Day
مجمع قدیمی ترین سرمایه گذاری و ۵ شرکت+زمان افزایش سرمایه ۴۱۳ و ۹۱ درصدی

1399/08/25 09:11

مجمع قدیمی ترین سرمایه گذاری و ۵ شرکت+زمان افزایش سرمایه ۴۱۳ و ۹۱ درصدی

نماد برتر- قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری بورس، یک بانک و ۶ شرکت دیگر، زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت سیمان شرق با اتمام سال مالی منتهی به شهریور 99، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کرد.همچنین پست بانک، سرمایه گذاری ملی (قدیمی ترین شرکت سرمایه گذاری که از سال 1354 در بورس حضور دارد) و تولید نیروی برق آبادان برای انتخاب اعضای هیات‌ مدیره، موسسه کوثر برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند 96 و 97، قند بیستون برای تصویب صورت های مالی منتهی به شهریور 98 به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.در این میان، موسسه اعتباری کوثر جهت بررسی و تصویب ادغام در بانک سپه و دو شرکت صنایع نسوز توکا و بیمه تجارت نو برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه 413 و 91 درصدی به مجمع فوق العاده می روند.پست بانک(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 8:30 روز یکشنبه 2 آذر در خیابان مطهری، بعد از خیابان سرافراز، پلاک 229سرمایه گذاری ملی(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 15 روز چهارشنبه 5 آذر در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیرموسسه کوثر(دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده): ساعت 9 و 10 و 11 روز چهارشنبه 5 آذر در خیابان مطهری، باشگاه بانک سپهصنایع نسوز توکا(مجمع فوق العاده): ساعت 9 روز یکشنبه 2 آذر در مبارکه، جنب درب ورودی فولاد مبارکه، شرکت حمل و نقل توکاقند بیستون(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 2 آذر در انجمن صنفی کارخانجات قند و شکرتولید نیروی برق آبادان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز سه شنبه 4 آذر در میدان آرژانتین، خ خالد اسلامبولی، خ هفتم، پلاک 4سیمان شرق: ساعت 15 روز شنبه یک آذر در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمانبیمه تجارت نو(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 2 آذر در خیابان شریعتی، پایین تراز حسینه ارشاد، خیابان دیباج، پلاک 4