07:09 | شنبه 10 آبان 1399
Research Analysis Debriefing Day
کام شیرین «تاصیکو» از بورس

1399/07/01 08:00

98 درصد درآمدها سود فروش سهام بود؛

کام شیرین «تاصیکو» از بورس

نماد برتر- صورت‌های مالی نیمه نخست سال جاری «تاصیکو» حاکی از آن است که 98 درصد درآمدهای عملیاتی از محل سود فروش سرمایه گذاری‌ها حاصل شده است.

به گزارش نماد برتر، صورت‌های مالی دوره 6 ماهه منتهی به مرداد سال 99 شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سود خالص قابل توجه 2 هزار و 944 میلیارد ریالی محقق شده است؛ این در حالی است که در همین مدت از سال مالی 98، به سود خالص اندک 126 میلیارد ریالی دست یافته است.

علت جهش سودآوری این شرکت را فقط باید در سود فروش سرمایه گذاری‌ها جستجو کرد؛ جایی که به لطف بازدهی فوق مثبت بازار سهام به ارقام تازه‌ای در سودسازی دست یافت و توانست با فروش 3 هزار و 24 میلیارد ریال سهم، به سود 2 هزار و 969 میلیارد ریالی برسد. بیشترین سود فروش از محل عرضه سهام «وسدید» و «کسعدی» حاصل شده است.

در مقابل، اقدام به خرید یک هزار و 443 میلیارد ریال سهم نمود که 72 درصد این رقم صرف خرید سهام «فخوز» شده است.

بهای تمام شده سبد سهام شرکت‌های بورسی «تاصیکو» بیش از 30 هزار و 829 میلیارد ریال و ارزش بازار آن حدود 526 هزار میلیارد ریال است. شرکت‌های غیر بورسی 7 هزار و 672 میلیارد ریال سرمایه به خود معطوف کرده‌اند.

بیشترین سرمایه گذاری «تاصیکو» در صنایع استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی است که در بین شرکت‌های بورسی، سهم «ومعادن»، «فولاد» و «فملی» بسیار بالا است.