08:26 | شنبه 10 آبان 1399
Research Analysis Debriefing Day
برآورد سود ۵.۴ هزار میلیاردی "وبصادر" از عرضه اولیه سهام زیرمجموعه

1399/06/31 10:20

برآورد سود ۵.۴ هزار میلیاردی "وبصادر" از عرضه اولیه سهام زیرمجموعه

نماد برتر- بانک صادرات از برآورد کسب سود ۵.۴ هزار میلیارد تومانی از عرضه اولیه ۲۰ درصد از سهام سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

به گزارش نماد برتر، بانک صادرات از برآورد کسب سود 5.4 هزار میلیارد تومانی از عرضه اولیه 20 درصد از سهام سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

براین اساس، 20 درصد از سهام سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با قیمت 1010 ریال برای هر سهم و جمع مبلغ معامله 6.06 هزار میلیارد تومان با بهای تمام شده 600 میلیارد تومان انجام و 5.4 هزار میلیارد تومان سود پس از واگذاری حاصل شده است.

"وبصادر" اعلام کرد: مدیریت این بانک به منظور رونق بازار سرمایه، رعایت الزامات قانون رفع موانع تولید و خروج از بنگاه داری نسبت به عرضه اولیه 6 میلیارد سهم سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات به قیمت هر سهم 10100 ریال (جمعا معادل 6.06 هزار میلیارد تومان) اقدام کرده است. بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل 600 میلیارد تومان است که سود واگذاری معادل 5.4 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

درصد مالکیت این بانک قبل از واگذاری "وسپهر" 99.77 درصد بوده که پس از واگذاری به 79.77 درصد رسیده است.