07:15 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام برای حقوق بازنشستگان

تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان از فروش سهام برای حقوق بازنشستگان

نماد برتر- رئیس جمهور از واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

به گزارش نماد برتر، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان ،دولت اقدام به واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام تامین اجتماعی کرده که به صندوق های لشکری و کشوری نیز اعطا خواهد شد .

وی افزود:  آمریکا در گذشته و در سال 57 بدنبال فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران بود و طی دو سال اخیر هم تحریم های ظالمانه ای اعمال شد اما اخیرا شکست های سنگینی در شورای امنیت متحمل شده است.

پذیرش آگهی 5