07:54 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد

صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد

نماد برتر- صندوق توسعه ملی در تخصیص یک درصد از منابع مالی برای حمایت از بورس و از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام آمادگی کرد.

به گزارش نماد برتر، صندوق توسعه ملی در پی مصوبه دولت مبنی بر تخصیص یک درصد از منابع مالی برای حمایت از بورس اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه ، آماده سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه بوده که قرار است از منابع ریالی صندوق انجام شود.

پذیرش آگهی 5