06:11 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
سهامداران "وبانک" برای افزایش سرمایه ۶۸ درصدی فراخوانده شدند

از محل سایر اندوخته ها :

سهامداران "وبانک" برای افزایش سرمایه ۶۸ درصدی فراخوانده شدند

نماد برتر- سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۶۸ درصدی از محل سایر اندوخته ها، سهامداران را به مجمع فوق العاده فراخواند .

به گزارش نماد برتر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه، زمان برگزاری مجمع فوق العاده را اعلام کرد.

براین اساس، "وبانک" ساعت 10 روز یکشنبه 6 مهر در محل میدان ونک، خیابان خدامی، پلاک 89 درخصوص افزایش سرمایه 68 درصدی، تصمیم گیری می کند.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سرمایه فعلی را از 1.62 به 2.72 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی "وبانک" از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

پذیرش آگهی 5