08:08 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
اولین بانک خصوصی زمین مسکونی و مازاد را در بورس کالا به فروش رساند

اولین بانک خصوصی زمین مسکونی و مازاد را در بورس کالا به فروش رساند

نماد برتر- اولین بانک خصوصی حاضر در بورس یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی را در بندرعباس به قیمت پایه ۱۸.۵ میلیارد تومان به فروش رساند تا عرضه املاک مازاد بانک ها در بورس کالا ، اجرایی شود.

به گزارش نماد برتر، بانک اقتصاد نوین که اولین بانک خصوصی ایران بشمار می رود ، امروز یک قطعه زمین اداری، تجاری و مسکونی واقع در بندرعباس را به مساحت ۷۴۳.۲۸ متر مربع و با مجوز احداث ۱۰ طبقه به متراژ زیربنا ۵۸۲۳ مترمربع با کاربری تجاری- مسکونی به قیمت مندرج در گزارش کارشناس رسمی دادگستری برای فروش روی تابلوی املاک و مستغلات بورس کالا برد که با حضور یک خریدار ، معامله انجام شد.

در اطلاعیه عرضه زمین، قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری ۱۸.۵ میلیارد تومان تعیین شده و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج ۵۵۸ میلیون تومان ( ۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) بصورت واریز وجه نقد و یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده بود.

شرایط پرداخت این عرضه بصورت ۹۵ درصد نقد به حساب های عملیاتی شرکت بورس کالا و ۵ درصد چک همزمان با مبایعه نامه به تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و مهلت واریز بخش نقدی ۱۰ روز کاری بعد از تاریخ معامله تا پایان ساعت اداری در نظر گرفته شده است.

پذیرش آگهی 5