06:50 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
یک شرکت برای تسویه بدهی شخص حقیقی اقدام به فروش دارایی کرد

یک شرکت برای تسویه بدهی شخص حقیقی اقدام به فروش دارایی کرد

نماد برتر- سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل برای تسویه بدهی به شخص حقیقی اقدام به فروش ۲۳۰ متر مربع از واحد خدماتی پروژه شهریار کرد و با توقف دو روز کاری نماد روبرو شد.

به گزارش نماد برتر، سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل که در در بازار پایه فرابورس حضور دارد از قرارداد فروش 230 مترمربع از واحد خدماتی پروژه شهریار برای تهاتر و تسویه بدهی به شخص حقیقی خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، "ثتوسا" اعلام کرد: قرارداد فروش 230 مترمربع از واحد خدماتی طبقه 10 بلوک B پروژه شهریار 24 شهریور مبنی بر تهاتر و تسویه حساب کامل بدهی به حامد حسینی منعقد شد.

مبلغ مبایعه نامه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 1.2 میلیارد تومان، دریافت 567.1 میلیون تومان طی دو فقره چک، تهاتر بدهی به حامد حسینی طبق صورتجلسه 31 اردیبهشت به مبلغ 656.5 میلیون تومان، مبلغ 64.4 میلیون تومان هنگام تنظیم سند و سود زیان مبایعه نامه بعد از کسر هزینه های نقل و انتقال و فروش صفر ریال است.

پذیرش آگهی 5