08:01 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
"مادیرا" درباره افزایش سرمایه ۴۹۴ درصدی دو مرحله ای از سه محل توضیح داد

"مادیرا" درباره افزایش سرمایه ۴۹۴ درصدی دو مرحله ای از سه محل توضیح داد

نماد برتر- صنایع ماشین های اداری ایران در خصوص افزایش سرمایه ۴۹۴ درصدی از سه محل سود انباشته ، تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات و آورده نقدی در دو مرحله توضیح داد.

به گزارش نماد برتر، شرکت صنایع ماشین های اداری ایران درخصوص افزایش سرمایه 494 درصدی از سه محل سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی ها و مطالبات و آورده نقدی در دو مرحله توضیح داد.

براین اساس، "مادیرا" پیرو شایعه منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه اعلام کرد: طبق اظهارنظر حسابرس شرکت در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 320 میلیارد تومان به 1.9 هزار میلیارد تومان و درپی گزارش بیانیه ثبت افزایش سرمایه این شرکت (ارسال شده برای سازمان بورس)، افزایش سرمایه طی دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول آن از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی (جمعا به مبلغ 500 میلیارد تومان) و مرحله دوم پس از ثبت مرحله اول از محل مطالبات و آورده نقدی (جمعا به مبلغ 1080 میلیارد تومان) است. فرآیند افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس که پیگیری های لازم جهت اخذ آن در دست اقدام است.

پذیرش آگهی 5