07:28 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
فرابورس با اعلام لغو مزایده ساختمان ۵ طبقه موقتاً از تابلو رفت

فرابورس با اعلام لغو مزایده ساختمان ۵ طبقه موقتاً از تابلو رفت

نماد برتر- فرابورس از لغو مزایده فروش ۶ دانگ عرصه و اعیان احداثی به انضمام کلیه منافع و حقوق عرفیه و قانونی و سرقفلی ساختمان اداری این شرکت خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای شنبه شد.

به گزارش نماد برتر، فرابورس از لغو مزایده فروش شش‌دانگ عرصه و اعیان احداثی به انضمام کلیه منافع و حقوق عرفیه و قانونی و سرقفلی ساختمان اداری این شرکت خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای شنبه شد.

براین اساس، شرکت فرابورس در نظر داشت ساختمان اداری دیدار را بصورت یک جا از طریق مزایده به فروش برساند. سپرده حضور در مزایده ۳۰ میلیارد تومان و قرار بود ۲۹ مرداد پاکت های دریافتی باز و نتیجه مزایده می شود .

در این میان بورس انرژی اعلام کرد در مزایده فروش ساختمان اداری متعلق شرکت فرابورس ایران ، حضور یافته است .

مساحت عرصه شامل کاربری اداری با ۹۲۲.۳ متر مربع ، زیربنای کل ۴۶۸۶.۳ متر مربع، زیربنای مفید ۲۷۷۱.۳ متر مربع، مساحت اداری ۲۸۰۷ متر مربع با ۵۷ عدد پارکینگ و ۷ انباری و تعداد طبقات شامل ۲ طبقه زیر زمین (پارکینگ) ، همکف و ۵ طبقه اداری است.

پذیرش آگهی 5