06:39 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
افزایش سرمایه زیرمجموعه تیپیکو منجر به رشد قیمت و صف خرید شد

۷۸ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی :

افزایش سرمایه زیرمجموعه تیپیکو منجر به رشد قیمت و صف خرید شد

نماد برتر- زیرمجموعه تیپیکو از برنامه افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

به گزارش نماد برتر، شرکت شیمی دارویی داروپخش از برنامه افزایش سرمایه 78 درصدی از یک محل خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد 4.9 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، "دشیمی" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 25.5 به 45.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح و بهبود ساختار مالی و تامین مالی سرمایه در گردش شود.

بنابراین گزارش، سرمایه گذاری داروئی تامین 78 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.

پذیرش آگهی 5