07:09 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/26

پذیرش آگهی 5
سیمانی ها گرانتر شدن را دوست دارند!

هر کی به فکر خویشه...

سیمانی ها گرانتر شدن را دوست دارند!

نماد برتر - در حالیکه کشور به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی حاصل از بروز کرونا، با مشکلات بسیاری رو به رو است، حال سیمانی ها آزاد سازی قیمت ها را فریاد می زنند و این یعنی گران شدن همه چیز!

به گزازش نماد برتر، این تلاش برای قیمت گذاری به سبک خود، در صنعت سیمان در حالی تبلیغ می شود که مردم ایران دیگر تابی گرانی هیچ چیز را ندارند و این اصلی است که باید این صنعتگران بیشتر بدان توجه کنند.

عبدالرضا شیخان  اما با این دیدگاه موافق نیست. وی در گفتگو با رسانه ها ضمن بیان تلاش این صنف برای گران کردن 100 باره سیمان اظهار کرد: تقاضای برگزاری جلسه با سرپرست وزارت صمت ارائه شده تا مشکلات صنعت سیمان را بیان کنیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: اعتقادی به سرکوب قیمت سیمان نداریم و علی رغم اینکه نمایندگان مجلس معتقد به کنترل قیمت سیمان و آهن هستند ما آن را قبول نداریم.

وی گفت: سیمان در قیمت تمام شده یک مترمربع ساختمان اثر زیر ۱.۵ تا ۲ درصد دارد و به دلیل اینکه تولید ما مازاد بر تقاضا داخل و صادراتی است ارتباطی به سرکوب قیمت‌ها ندارد.

شیخان با بیان اینکه قیمت باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، بیان کرد: البته انجمن باید بر روی آن نظارت داشته باشد تا هم نافع مصرف کننده و هم تولیدکننده تامین شود تا واسطه‌ها محدودتر شوند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان کرد: مقرر شده بود قیمت سیمان در دو مرحله افزایش یابد، اما هنوز تلاش‌ها برای افزایش قیمت در مرحله دوم به دلیل اینکه وزارت صمت وزیر ندارد به جایی نرسیده است.

وی تصریح کرد: به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده در صنعت سیمان و همچنین به دلیل اتمام قطعات این صنعت ناچار به افزایش قیمت هستیم.

شیخان با بیان اینکه در تلاش هستیم تا سیمان از قیمت گذاری خارج و آزادسازی شود، افزود: قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در هر منطقه‌ای که کشش وجود دارد قیمت بیشتر و در منطقه‌ای که کشش وجود ندارد قیمت کمتر باشد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: هنوز زمانی برای جلسه با سرپرست وزارت صمت تعیین نشده است و همچنان در انتظار هستیم.

پذیرش آگهی 5