07:44 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/25

پذیرش آگهی 5
دولت همچنان پیگیر فروش اوراق سلف نفتی است

چرخش ۱۸۰ درصدی در خبری مهم:

دولت همچنان پیگیر فروش اوراق سلف نفتی است

نماد برتر- دفتر معاون اول رییس جمهور در چرخشی ۱۸۰ درصدی اعلام کرد:طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت بر آن اصرار دارد.

به گزارش نماد برتر، دفتر اسحاق جهانگیری در چرخش 180 درصدی، سخنان وی در جلسه شورای اقتصاد مبنی بر خارج شدن دستور کار طرح فروش اوراق سلف نفتی در دولت را تغییر داد و اعلام کرد: علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.

یراساس این گزارش، در خبر قبلی پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

پذیرش آگهی 5